Küme terapisi

bencede

New member
Küme psikoterapisi, seçilmiş olaylarda ferdî terapi kadar faaldir. Ağır akıl hastalıkları hariç herkese uygun bir terapi formudur. Küme psikoterapisine iştirak için hasta olma kuralı olmadığı üzere hasta olmamak için kollayıcı özelliği niçiniyle herkese tavsiye edilmektedir. Keza ülkemizde ve Avrupa/Amerika’da ruh sıhhati profesyonellerinin bir kısmı yaptıkları işin olumsuz tesirlerinden arınmak için küme psikoterapilerine katılmaktadır. Küme psikoterapisinin tedavi edici ve esirgeyici tesiri, gündelik hayatımızdaki karşılaştığımız ve insan ilgilerinde yaşadığımız bilhassa yinelayıcı sorunların kümeye ister istemez getirilmesi (anlatarak yahut öbür üyelerle yaşayarak) kararında terapistin çeşitli tekniklerle farkındalığı/içgörüyü artırıcı müdahalelerine dayanmaktadır.

İnsan toplumsal bir canlıdır ve etrafıyla daima etkileşim halindedir. İçinde yaşanılan etrafın bir kesiti olan küme ortamında, iştirakçi, kendini/ötekini daha âlâ manaya, tanıma ve devamında kendini değiştirme/geliştirme fırsatı bulur. Bu açıdan bakıldığında küme ortamı aslında gerçek hayatın bir demonstrasyonu olmaktadır, tek fark terapistin müdahaleleridir. Kümede birkaç seans daha sonra ortaya çıkması beklenen etkileşimin, kümesi “micro cosmos” haline getirdiği, terapötik tesirin de bundan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Küme psikoterapisi, düzgünleştirici ve kollayıcı tesirini, evrensellik (yalnız değilim) ve diğergamlık (başkalarını düşünme) hissi yaşatma, umut aşılama, bir arada yas tutma, toplumsallaşma hünerlerini geliştirme, sağlıklı özdeşimler kurma, kabul ve müsamaha geliştirme, gerçeği kıymetlendirme, empati ve farkındalık (iç görü) yetisinde artış ile sağladığı düşünülmektedir.

Katılmak isteyenler yahut yönlendirmek istediğiniz bireyler bana ulaşabilir.
 
Üst